Tekrarlayan Tüp Bebek başarısızlıklarında ERA testi...

ERA (endometrium receptivity assay) testi;
 rahmin embriyoyu kabul edeceği en uygun zamanı belirleyen  moleküler biyoloji tabanlı çok ileri genetik bir testtir.Bu testte rahmin içinden bir parça alınıp toplam 238 gen incelenir ve rahmin embriyo verilmesi için uygun olup olmadığı, embriyonun rahim içine tutunması için uygun günlerin hangileri olacağı yüksek doğrulukla tespit edilir.Bu testi uygulayabilmek için endometrium kalınlığı 6 mm den fazla olmalı ve rahim içinde yer kaplayan polip, myom benzeri herhangi bir oluşum bulunmamalıdır.
ERA testinin yapılması planlanan çiftlerden tüp bebek yöntemiyle elde edilen kaliteli 3. gün veya 5. gün blastokist dönemi embriyolar rahme nakil edilmeyerek vitrifikasyon yöntemi ile dondurulur.
Tedavi bittikten en az iki ay sonra rahmin kalınlaştırılmasının amaçlandığı natürel (doğal) siklusda luteinizasyon hormonu (LH) yükseldikten 7 gün sonra (LH+7) yada hormonla uyarılmış (hormon replacement therapy) siklusta progestronun verilmesine başlanılmasından 5 gün sonra (P+5) rahmin fundus bölgesinden özel bir aletle (pipel) ile doku biyopsisi yapılır ve dokular özel bir tüp içinde genetik merkezine gönderilir.
Rahimin doğal siklusta LH+7. günde ve hormon uygulanan siklusta P+5. günde embriyonun tutunması için uygun olup olmadığı ortalama 20 gün sonra belli olur. Eğer rahim belirlenen günler için embriyonun nakline uygunsa bir sonraki mens (kanama) döneminde embriyo çözme-nakletme tedavisi planlanır.
Eğer ERA test sonucu negatif çıkarsa yani belirlenen günler açısından rahmin embriyonun nakline uygun olmadığı belirlenirse, rahimden biyopsi işlemi farklı günlerde tekrar yapılır ve en uygun günün tespit edilmesi sağlanır.
Ya da sonucun pre-receptive (duyarlılık öncesi) yada post-receptive(duyarlılık sonrası) gibi yorumlanması durumunda tekrar biyopsi yapılmadan belirlenen günlerden ya 1-2 gün önce yada 1-2 gün sonra embriyonun nakli gerçekleştirirlir.
Yapılan çalışmalarda vaka sayısı az olmakla beraber tekrarlayan tutanma başarısızlığı yaşayan olguların yaklaşık 40 %’ında klinik gebelik elde edilmiştir.


https://www.instagram.com/op.dr.naziyegurkansabah/
https://www.facebook.com/YrdDoçDr-Naziye-Gürkan-SABAH-1682443985390994/