Çoğul Gebelik

Çoğul gebelikler aynı adet döngüsü içinde birden fazla yumurta hücresinin ayrı ayrı döllenip gelişmesi (dizigotik) veya tek bir yumurta hücresinin döllendikten sonra iki veya daha fazla eşit hücreye bölünmesiyle (monozigotik) ortaya çıkarlar. 
Çoğul gebelik insidansı binde 11 olup ikiz gebeliklerin çoğunluğu dizigotiktir .Kısırlık tedavisi için kullanılan ilaçlar yumurta sayısını arttırdıklarından çift yumurta ikizliliği (dizigotik) oranı bu tip tedavi alanlarda daha yüksektir.
Tanı; ultrasonografide birden fazla kese ya da bir kese içinde iki ayrı embriyo görülmesi ile konur.
Peki ikiz bebeklerin cinsiyetleri neye göre belirlenir? Çift yumurta ikizlerinde iki ayrı yumurta iki ayrı sperm tarafından dölleneceğinden , dölleyen sperm hücresinin cinsiyet kromozomu özelliğine bağlı olarak bebekler aynı ya da farklı cinsiyette olabilir.Kan grupları, göz ve saç renkleri tamamen farklı olabilir.Tek yumurta ikizleri ise bir yumurta ve bir spermin birleşmesiyle oluşan embriyonun bölünmesiyle oluştuklarından bu kardeşlerin tüm kalıtsal özellikleri birbirine benzer.Cinsiyetleri aynıdır.
İkiz gebelik tek yumurta ikizliği şeklinde ise farklı tipleri olacaktır.

Dikoryonik,diamniotik: Oluşan zigot ilk 3 gün içinde bölünerek 2 ayrı embriyo haline gelirse zarları bu şekilde ayrılır.
Monokoryonik, diamniotik: Bölünme zamanı 4-8. günde olursa, koryon tabakası oluştuktan sonra bölünme gerçekleşmektedir.
Monokoryonik, monoamniotik:8.günden sonra bölünme gerçekleştiğinde oluşur.Bu durumda hem korion hem de amniotik tabakalar oluşmuş ve bölünme daha sonra gerçekleşmiştir.Yani hem plasentaları hem de amnion kaseleri ortaktır bu bebeklerin.Aynı kesede sürekli temas halinde gelişimlerini sürdüreceklerdir.
Eğer bölünme zamanı daha da uzar ve embriyonik disk oluştuktan sonra meydana gelirse yapışık ikizlik (Siyam ikizleri) oluşur.Burada embriyo oluşmuştur ve sonra bölünmeye başlayacağından tam olarak bölünememiş vücutlarının bir kısmı yapışık iki ayrı bebek meydana gelmiştir.
Monokoryonik gebeliklerde kordon kan akımları ortak kullanıldığından ve aynı kese içinde hareket ettiklerinden kordon bası bulgularıyla ilgili sorunlar meydana gelebilir.Bu nedenle gebeliğin başında ultrasonografik olarak koryonisitenin tespiti gebeliğin takibi açısından oldukça önem arzeder.
Çoğul gebeliklerde takip aralıkları özellikle gebeliğin ikinci yarısından sonra normal gebeliklere oranla daha sık olmalıdır.Çünkü bu olgularda erken doğum riski daha fazladır.Preeklampsi(gebelik zehirlenmesi) riski daha yüksektir.Folik asit ihtiyacı ve demir ihtiyacı artar.Bu gebelerde bulantı kusma aşırıdır ve düşük riski de fazladır.Varis hemoroid sorunları daha fazla olur.Ayrıntılı ultrason son derece önemlidir.Çoğul gebeliklerde ikili test yapılabilmesine karşın üçlü test yapılmaz.
Doğum şekli her iki bebek de baş geliş ise ancak normal yoldan olabilir.Rahim çok büyüyeceğinden doğum sonrası kanama riski de yüksektir.Yenidoğan YBÜ nin bulunduğu teknik koşulları iyi merkezlerde doğumun gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.


https://www.instagram.com/op.dr.naziyegurkansabah/
https://www.facebook.com/Op-Dr-Naziye-Gürkan-SABAH-1682443985390994/