Sezaryen Sonrası Normal Doğum

Günümüzde sezaryen oranlarında belirgin bir artış olması nedeniyle, sonraki doğumlarını normal yoldan yapmak isteyen anne adayları sayesinde VBAC (vaginal birth after caesarean) gündeme gelmiştir....

VBAC: (SSVD) SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM    

 

          Günümüzde sezaryen oranlarında belirgin bir artış olması nedeniyle, sonraki doğumlarını normal yoldan yapmak isteyen anne adayları sayesinde VBAC (vaginal birth after caesarean) gündeme gelmiştir.2010 yılı ACOG bildirisinde sezaryen sonrası normal doğum, uygun koşullar sağlandığında oldukça güvenilir bulunmuştur.ABD, 2020 yılı için primer sezaryen oranlarını düşürmeyi ve VBAC oranlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.Tabii ki sezaryen sonrası normal doğum için anne adayları bazı koşulları taşımalıdır.

           The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) guideline na göre ; önceki sezaryende alt yan insizyon olması, önceden başarılı bir doğum öyküsünün olması, şimdiki gebeliğinde önceden sezaryen olmasına neden olan faktörün bulunmaması VBAC olasılığını arttırırken; fazla sayıda sezaryen öyküsü ve ikiz gebelik bu şansı azaltır. Öte yandan annede diabet varlığı, 40 yaş üzeri anne, miadını geçmiş gebelik ve bebeğin pozisyon anomalileri tartışmalı konulardır.

           ACOG a göre VBAC yapılmaması gereken durumlar ise: Annenin sezaryen isteği, bu gebelikte anne veya bebek açısından vajınal doğumun tehlikeli olacağı durumlar, önceki sezaryende yapılan kesinin alt yan kesi dışında olduğu ya da tam olarak bilinmediği durumlar, önceki sezaryende komplikasyon öyküsü, 2 ya da daha fazla sezaryen varlığı, uterin rüptür öyküsü, rahimde başka bir ameliyat örneğin myomektomi öyküsüdür.

           Kemik çatı yapıları müsait olan kadınlar eğer başkaca bir sezaryen endikasyonu yok ise normal doğum yapabilirler. Ancak anne adayının bu konuda istekli olması çok önemlidir.Diabetik anne ya da iri bebeği olanlarda , 40 yaşın üzerindeki annelerde ve 40 haftayı geçen gebeliklerde sezaryen sonrası normal doğumun riskli olacağı kabul edilmelidir.

           Sezaryen sonrası normal doğumun en önemli riski rüptürdür. Sezaryen kesisi rahim duvarında bir skar dokusu bırakır.Bu skarın olduğu yer normal rahim duvarından daha zayıftır.Normal şartlar altında daha önceden yatay kesi ile sezaryen olmuş bir anne adayı bir sonraki doğum eyleminde izlenirken rahimde rüptür olma olasılığı sadece onbinde 3 ve tekrarlayan sezaryenler sonrası ise binde 4 tür. Bu olay, rahim duvarındaki eski sezaryen dikişinin yırtılması sonucu iç kanamanın olmasıdır ve bazen hastanın rahminin alınmasıyla ve hatta bu durum zamanında fark edilemezse ve müdahalede geç kalınırsa anne ve/veya bebeğin kaybedilmesiyle dahi sonuçlanabilir.Rahimde yırtılma olduğunda bebeği kaybetme riski ise %6 bulunmuştur.Öte yandan bir kadın ardı ardına sezaryen olduğunda da anne ve bebekle ilgili riskler artmaktadır.Karın içi yapışıklıklar, mesane hasarlanması, anormal plasentasyon dediğimiz bebeğin eşiyle ilgili riskli durumlar bunlardan sadece birkaçıdır.Üçten fazla sayıda sezaryen olan olgularda plasenta accreta oranı %50-60 olup oldukça yüksektir.Erken doğum riski, acil sezaryen gerekliliği, kan ihtiyacı, rahmin alınması,cerrahi sırasında yaralanma, yoğun bakım ihtiyacı gibi anne ve bebek hayatını tehdit edici durumlar meydana gelebilir.

            Sezaryen sonrası normal doğum planlanan gebede doğum eylemi esnasında rüptür belirtilerini gizleyebileceğinden epidural anestezi önerilmez.Ancak kontrollü doz ayarlaması yapılarak suni sancı uygulanabilir.

           Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur ki; bu doğumun gerçekleştirildiği merkez tam teşekküllü, cerrahi ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu bir merkez olmalıdır. Olası rüptür riski nedeniyle her an ameliyat ekibi hazırda bekletilmeli, kan hazırlığı yapılmış olmalıdır. Bu elbette sadece sezaryen sonrası değil tüm normal doğumlar için de geçerlidir.Her normal doğum eyleminin aniden komplike hale gelebileceği unutulmamalıdır.Hasta ve yakınları tüm olası riskler hakkında önceden bilgilendirilmeli onam formları doldurulmalıdır.

           Dünyada VBAC uygulanan ülkelerdeki oranlar: Amerikada %19, Norveçte %5, İsveçte %53. Türkiyede sezaryen sonrası normal doğum oranları , bu konuda yapılmış bir istatistik henüz elimizde olmamasına rağmen oldukça azdır. Bunun en önemli nedeni olası riskler nedeniyle ortaya çıkan tıbbi ve legal sorunların kadın doğum uzmanlarını ve anne adaylarını korkutmasıdır. Doktorlar bu açıdan kendilerini güvende hissederlerse , hastaları normal doğuma yönlendirmek konusunda daha cesur davranabilirler. Bu şekilde, sezaryen oranlarında da azalmaların olacağı aşikardır.

https://www.instagram.com/op.dr.naziyegurkansabah/
https://www.facebook.com/Op-Dr-Naziye-Gürkan-SABAH-1682443985390994/

 1. ^ "Guideline Synthesis: Vaginal Birth After Cesarean (VBAC)". National Guideline Clearinghouse. http://www.guideline.gov/syntheses/printView.aspx?id=25231. Retrieved 2012-06-16.

 2. ^ ACOG Practice Bulletin Number 115, August 2010

 3. ^ Queensland Maternity and Neonatal Clinical Guideline: Vaginal birth after caesarean section (VBAC). November 2009. http://www.health.qld.gov.au/qcg/documents/g_vbac5-1.pdf. Retrieved 22 September 2012.

 4. ^ "2020 Topics & Objectives: Maternal, Infant, and Child Health". U.S. Department of Health and Human Services. http://www.healthypeople.gov/2020/topicsobjectives2020/objectiveslist.aspx?topicId=26. Retrieved 2012-06-16.

 5. ^ [1]

 6. a b c d "Vaginal Birth After Cesarean: New Insights". Agency for Healthcare Research and Quality. March 2010. http://www.ahrq.gov/clinic/tp/vbacuptp.htm. Retrieved 2012-06-16.

 7. a b "NIH Vaginal Birth After Cesarean (VBAC) Conference - Panel Statement". NIH Consensus Development Program. March 8–10, 2010. http://consensus.nih.gov/2010/vbacstatement.htm. Retrieved 2012-06-16.

 8. ^ "Cesarean births, repeat (percent)". Health Indicators Warehouse. http://www.healthindicators.gov/Indicators/Priorcesareanbirths_1134/Profile/Data. Retrieved 2012-06-16.

 9. ^ Int J Gyn Obs; 1999; vol 66, p. 197

 10. ^ McMahon MJ, Luther ER, Bowes WA, Olshan AF (September 1996). "Comparison of a trial of labor with an elective second cesarean section"New England Journal of Medicine 335 (10): 689-95. doi:10.1056/NEJM199609053351001PMID 8703167http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8703167. Retrieved 2012-06-16.

 11. ^ "Rates of Cesarean Delivery - United States, 1993". Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00036845.htm#00001044.htm. Retrieved 2012-06-16.

 12. ^ "NCHS Data Brief: Recent Trends in Cesarean Delivery in the United States Products". Centers for Disease Control and Prevention. March 2010. http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db35.htm#ref1. Retrieved 2012-06-16.

 13. a b Vaginal birth after C-section (VBAC) guideMayo Clinic

 14. a b c "Vaginal Birth after Cesarean (VBAC)". American Pregnancy Association. http://www.americanpregnancy.org/labornbirth/vbac.html. Retrieved 2012-06-16.

 15. ^ Vaginal Birth After Cesarean (VBAC) - OverviewWebMD


https://www.instagram.com/op.dr.naziyegurkansabah/
https://www.facebook.com/Op-Dr-Naziye-Gürkan-SABAH-1682443985390994/