Dış Gebeliğin Ameliyatsız Tedavisi

Ektopik Gebelik erken teşhis edilirse Methotrexate denen ilaçla ameliyatsız tedavisi mümkün olmaktadır.

Her gebelik normal gebelik olarak başlamaz.
Bu nedenle gebe olduğunuzu düşündüğünüzde lütfen gecikmeden doktorunuza başvurun.

Dış gebelik tedavisinde kullanılan metotreksat bir kemoterapi ilacıdır, bazı kanserlerin tedavisinde de kullanılmaktadır.


Dış gebelik kanser veya benzeri bir hastalık değildir ancak buradaki hücreler de kanser hücreleri gibi hızlı çoğalmaktadırlar.
Metotrexate folik asit antagonisti bir maddedir ve hücrelerde DNA sentezini bozarak etkisini gösterir.
Metotreksat ile ilaç tedavisi durumu stabil olan hastalarda yani karın içerisine fazla kanama olmayan hastalarda veya kanama olmuş ancak sonradan durmuş olan hastalarda tercih edilir. Ayrıca gelecekte çocuk sahibi olmayı isteyen hastalar için de uygun tercihtir.
Çünkü metotreksat tedavisinin başarılı olması durumunda ameliyat yapılmadan ve tüplerden birisi alınmadan dış gebelik tamamen kaybolacaktır.
İlaç, hastanın vücut yüzeyi hesaplanarak dozu saptanıp kalçadan uygulanır.Hasta tedavi süresince hastanede gözlem altında tutulur.
Sonrasında taburcu edilir ve beta hCG takibine göre gerekirse doz tekrarlanır.

İlaca bağlı bulantı, kusma, ishal, ağız içerisinde yara oluşması (stomatit), baş dönmesi, sersemlik gibi yan etkiler meydana gelebilir ancak çok nadirdir.

İlaç tedavisi hangi hastalar için uygun değildir:
- Rüptüre ektopik gebelik: Karın içerisine kanamanın sürdüğü durumlar
- Ektopik gebelik kitlesinin çok büyük olması (4 cm'den büyük)
- Ektopik gebelikte bebeğin kalp atımlarının izlenmesi
- HCG değerinin 10.000 IU'den yüksek olması
- Bebek emzirmek zorunda olan hastalar
- İmmün yetmezlik olan hastalar (Bağışıklık sisteminde bozukluk)
- Karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk olan hastalar
- Aktif akciğer veya barsak hastalığı bulunan hastalar
- Kan hastalıkları ve kemik iliği hastalığı olanlar 
- Alkolizm